تصاویر نشست خبری رئیس جمهور با رسانه‌های بین‌المللی در نیویورک