مشارکت در انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه با حضور در وزارت کشور در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند و آراء خود را به صندوق انداختند.