بازدید از بخش‌های مختلف ستاد انتخابات کشور

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه با حضور در وزارت کشور از بخش‌های مختلف ستاد انتخابات کشور بازدید کردند و با توضیحات وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات از جزئیات روند اخذ رای هموطنان‌مان در سراسر کشور مطلع شد.