عکس یادگاری هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز

شرکت کنندگان در هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز ظهر امروز شنبه در الجزیره پایتخت الجزایر عکس یادگاری گرفتند.