استقبال رسمی عبدالمجید تبون از رئیس جمهور

عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر امروز یکشنبه در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور به صورت رسمی از دکترسید ابراهیم رئیسی که در رأس هیئت عالیرتبه اقتصادی و سیاسی به الجزیره سفر کرده است، استقبال کرد.