نشست خبری مشترک رؤسای جمهور ایران و الجزایر

مراسم امضای اسناد همکاری و نشست مطبوعاتی مشترک روسای جمهور ایران و الجزایر عصرامروز یکشنبه به وقت محلی در محل کاخ ریاست جمهوری الجزایر برگزار شد..