مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

چهل و ششمین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، صبح امروز دوشنبه با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی در دانشگاه امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد. همچنین رئیس جمهور از مجموعه 2 هزار واحدی خوابگاهی افسران احداث شده در این دانشگاه بازدید و آن را افتتاح کردند.