جلسه هیئت دولت

جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.