بهره‌برداری از 28 طرح صنعت آب و برق استان خوزستان

دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر امروز جمعه در ادامه برنامه‌های سفر یکروزه به استان خوزستان، در مراسمی به شکل ویدئوکنفرانس دستور افتتاح رسمی تعدادی از طرح‌های صنعت برق استان را در بخش‌های برق‌رسانی به روستاها، تامین برق شهری ، بهینه‌سازی واحد 3 نیروگاه دز، احداث و توسعه پست‌های انتقال و فوق توزیع و احداث و توسعه شبکه‌های توزیع برق جدید صادر کرد.