جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

جلسه شورای‌ عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ، صبح امروز سه شنبه با حضور اعضای شورا و به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.