جلسه شورای عالی مسکن

جلسه شورای‌ عالی مسکن،صبح امروز شنبه به ریاست دکتر سیدابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.