جلسه هیئت دولت

جلسه هیئت دولت بعدازظهر امروز یکشنبه به ریاست دکتر سیدابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.