جلسه هیئت دولت

اولین جلسه هیئت دولت در سال 1403بعدازظهر امروز یکشنبه به ریاست دکتر سیدابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.