جلسه پیگیری آخرین وضعیت توافقات و قراردادهای بین‌المللی دولت

جلسه پیگیری آخرین وضعیت توافقات و قراردادهای بین‌المللی دولت صبح امروز پنج‌شنبه و با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.