بدرقه رئیس جمهور در سفر به پاکستان

دکتر سید ابراهیم رئیسی بامداد امروز دوشنبه به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود و در رأس هیئتی عالی‌رتبه از مقامات اقتصادی و سیاسی عازم اسلام‌آباد شد.