ورود رئیس جمهور به اسلام آباد

دکتر سید ابراهیم رئیسی که به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود به این کشور سفر کرده است، با استقبال ریاض حسین پیرزاده وزیر کار و مسکن پاکستان و جمعی از مقامات این کشور وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شد.