دیدار با نخبگان ایالت پنجاب

دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز سه شنبه در ادامه برنامه های دومین روز از سفر رسمی خود به پاکستان برای دیدار با نخبگان علمی و فرهنگی ایالات پنجاب پاکستان به دانشگاه جی سی شهر لاهور رفت با آنان دیدار و گفت وگو کرد.