جلسه پیگیریی اجرای طرح های ریلی کشور

جلسه پیگیریی ویژه اجرای مهمترین طرح های ریلی کشور،مشکلات موجود در مسیر اجرا و تکمیل این طرح‌ها، راهکارهای رفع موانع و بررسی منابع تامین مالی،صبح امروز پنجشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.