دیدار با علما و طلاب

دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر امروز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان قم برای دیدار با علما، فضلا، اساتید و طلاب به مدرسه فیضیه قم رفت و به ایراد سخنرانی پرداخت.