دیدار با آیت الله العظمی جوادی آملی

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه در ادامه برنامه‌های دومین سفر دولت مردمی به استان قم دربیت آیت الله العظمی جوادی آملی حضور یافت و با ایشان دیدار و گفتگو کرد.