جشن احیای 395 واحد راکد تولیدی و صنعتی استان مازندران

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های دومین سفر دولت مردمی به استان مازندران، در مراسم جشن احیای 395 واحد تولیدی و صنعتی استان مازندران که به طور میانگین بیش از هفت سال تعطیل و نیمه تعطیل بودند و در دولت مردمی به چرخه تولید بازگشته‌اند، حضور یافت.