بهره‌برداری از 350 گلخانه روستایی در استان مازندران

در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان مازندران، با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی350 واحد گلخانه روستایی در استان مازندران که با مشارکت مردم و تسهیلات معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری احداث شده است، به بهره برداری رسید.