حضور در اجتماع پرشور و صمیمی مردم خرما کلای قائمشهر

دکتر سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های دومین سفر استانی دولت مردمی به مازندران، در اجتماع پر شور و صمیمی مردم خرما کلای قائمشهر، مورد استقبال قرار گرفت و با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد. سپس با حضور در محل مجتمع آموزشی برکت ‌زنده‌یاد مرحوم حاج حسن اصغرزاده راکه یکی از مدارس نسل جدید با رویکرد و محوریت پیشرفت جامعه پیرامونی و با زیرساخت‌ها و فضاهای جانبی متفاوتی است، به بهره‌برداری رساند.