جلسه پیگیری موضوعات ویژه استان مازندران

جلسه پیگیری موضوعات ویژه استان مازندران،مشکلات موجود در مسیر اجرا و تکمیل این طرح‌ها، راهکارهای رفع موانع و بررسی منابع تامین مالی،صبح امروز جمعه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار و تعدادی دیگر از مسئولان مربوط برگزار شد.