بازدید از سامانه شبیه‌ساز پل فرماندهی کشتی

دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز جمعه، در روز دوم سفر استانی دولت مردمی به استان مازندران، با سفر به شهرستان نوشهر، در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) این شهرستان حضور یافت و از سامانه شبیه‌ساز پل فرماندهی کشتی در این دانشگاه بازدید کرد.