جلسه شورای عالی فضای مجازی

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر امروز شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.