مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان در تهران

مراسم تشییع پیکر دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید و همراهان ، صبح امروز چهارشنبه بعد از اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری از دانشگاه تهران تا میدان آزادی تشییع شد.