ویدئوکامنت / ۶۶۱ نقطه سیل زده در ۲۱ استان / خدمات رسانی به سیل زدگان ادامه دارد