فیلم مراسم تجدید میثاق اعضای هیات دولت با امام خمینی (ره)