لحظه_نگار / قاب‌‎های دانشجویی رئیس‌جمهور/ تصاویری از حضور آقای رئیسی در جمع دانشجویان دانشگاه‌های گوناگون در ماه‌های گذشته