فیلم حضور در جمع اقشار مختلف مردم بیرجند در ورزشگاه آزادی