فیلم دیدار آیت الله رئیسی با اقشار مختلف مردم نهبندان