فیلم حضور در اجتماع عظیم مردمی سومین سالروز شهادت سردار سلیمانی