بهبود وضع زندگی مردم/ اولویت اول بودجه ۱۴۰۲

دغدغه دولت‌سیزدهم در دوازدهمین جلسه فوق‌العاده بودجه، وضع رفاه و معیشت مردم بود در تنظیم بودجه ۱۴۰۲، نگاه دولت‌‌مردان به ترمیم حقوق و دستمزدها با تکیه بر نظام عادلانه در پرداخت‌هاست از جمله راهکارهای افزایش درامد ارزی در بودجه سال آتی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد گردشگری خواهد بود