جمعیت نه‌چندان جوان؛ چالش ایرانِ آینده/ اقدامات حمایتی دولت‌سیزدهم برای افزایش جمعیت

براساس آمارهای موجود در صورت تداوم شرایط کنونی، حوالی سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت صفر می‌شود. با هدف توقف این روند، رئیس‌جمهور قانون جوانی جمعیت را در آبان ۱۴۰۰ ابلاغ کرد در چارچوب قانون جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۰ به بعد خانواده‌ها به ازای فرزند اول تا پنجم از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون وام دریافت می‌کنند دولت سیزدهم برای اجرای قانون جوانی جمعیت یک اقدام راهبردی دیگر هم دارد؛ تدوین برنامه تحول راهبردی جمعیت با عنوان "مسیر نجات"