مستند گزارشی / گوشی برای شنیدن/ حالا نوبت شماست

رئیس‌جمهور روز دانشجوی امسال مهمان دانشجویان دانشگاه تهران بود؛ فرصتی مغتنم تا بار دیگر با دانشجویان حرف بزند و پای صحبت‌‌شان بنشیند دکتر رئیسی در طول ماههای گذشته بارها با دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نشست مشترک داشته‌است در این مستند گزارشی به متن و حاشیه مجموع این دیدارهای دانشجویی رئیس‌جمهور نگاهی انداخته‌ایم