فتوکامنت / عزم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر آغاز یک تحول/ تمرکز سند تحول شورا بر چه مواردی است؟

 

رئیس‌جمهور سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و با ۲۴ ماده تنظیم شده‌است توجه به نهاد خانواده، تعلیم و تربیت و ظرفیت‌های مردمی از جمله شاخصه‌های طرح تحول است