ملت ایران یار روزهای سخت همه همسایگان است

رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن: با مردم عزیز سوریه و ترکیه برای مصیبت دیدن در زلزله اخیر ابراز همدردی می‌کنم ملت ایران همیشه ثابت کرده آن‌جا که همسایگان دچار مشکل می‌شوند یار روزهای سخت آنهاست دشمن اگر فکر ‌می‌کند با حضور در منطقه جایگاهی پیدا می‌کند سخت در اشتباه است