کلیپ «ققنوس و اژدها»

مستند سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به چین