فیلم نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و سوریه و امضاء اسناد همکاری بین دو کشور