54

فیلم حضور در اجتماع نمازگزاران مسجد استقلال جاکارتا