فیلم نشست مطبوعاتی آیت الله رئیسی با رئیس جمهور ونزوئلا