فیلم دیدار رهبران جهاد اسلامی فلسطین با دکتر رئیسی