فیلم اجرای سرود سلام فرمانده در حضور روسای‌جمهور ایران و زیمبابوه