کلیپ اتصال مرکز کشور به استان‌های جنوبی/ پایان چشم انتظاری 27 ساله