کلیپ پایان خاک‌خوری طرح‌های روی زمین مانده/ دوباره ایستگاه یاسوج