فیلم سخنرانی آیت الله رئیسی در پانزدهمین نشست گروه بریکس