فیلم مراسم آغاز تولید گاز از فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی