همه ایران | هر 12 روز در میان مردم/ همه ایران سرای من است

برای حل برخی مشکلات نباید فقط به نامه‌نگاری و دستورات مدیریتی اکتفا کرد، در برخی موارد نیاز است که مدیر از پشت میز به میدان عمل بیاید رئیس‌جمهور در سال نخست دولت سیزدهم به همه 31 استان کشور سفر کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود فقط در سال گذشته رئیس‌جمهور 20 سفر به نقاط مختلف کشور داشته که 6مورد آن در قالب سفرهای استانی و 14مورد آن در قالب سفرهای پروژه‌ای انجام شده است