فیلم بهره برداری رسمی از طرح عظیم خط دوم انتقال آب شرب کلانشهر شیراز از سد درودزن